< ماری که 227 کیلوگرم وزن دارد - Khabarha wa Nazarha

ماری که 227 کیلوگرم وزن دارد
زیست شناسان ماری از خانواده مارهای بوآ را به عنوان غول پیکرترین مار جهان شناختند زیرا این مار غیر سمی اما مرگبار 227 کیلوگرم وزن داشته و می تواند یک پلنگ را یک باره ببلعد.
به گزارش مهر، یکی از اعضای خانواده بوآ ، آناکوندای سبز آمریکای جنوبی، صدهای کیلوگرم وزن داشته و به عنوان غول پیکرترین مار در جهان شناخته شده است. مار پیتون شاید طولی بیشتر از آناکوندای سبز داشته باشد اما قطر زیاد بدن آناکوندا وزن این مار را دو برابر وزن مارهای پیتون ساخته است.
آناکوندای سبز می تواند تا طول 8/8 متری و وزن 227 کیلوگرمی رشد کند و شعاع بدن این جاندار، گاه به30 سانتیمتر نیز می رسد. آناکونداهای ماده معمولا بزرگتر از نرها هستند و دیگر انواع این گونه از مارها معمولا به رنگ های زرد با لکه های تیره دیده می شوند. به گفته محققان این مار در جنگل های گرمسیری آمازون و در محیط های مرطوب مانند مردابها زندگی می کند.
ابعاد عظیم بدن این مارها به واسطه تغذیه از خوک ها، آهوها، پرنده ها، سنگ پشت ها، جوندگان، سوسمارها و حتی پلنگ ها رشد کرده و بزرگتر می شود. این مار غیر سمی است اما با کمک گرفتن از ماهیچه های قدرتمندی که در بدن دارد شکار را خفه کرده و کل بدن شکار را یکجا می بلعد و پس از آن برای هفته ها و گاه ماه ها بدون غذا به زندگی خود ادامه می دهند.
آناکونداهای ماده در هر بار تخم گذاری ، ده ها آناکوندای دیگر به وجود آورده که طول هر یک از این مارهای نوزاد 60 سانتیمتر است. آناکوندا از بدو تولد قدرت شنا و شکار کردن دارد و طول عمر این جاندار در حدود 10 سال تخمین زده شده است.